Wednesday, October 15, 2014

Whimsical but serious :)

Tago

Ni Mila D. Aguilar


Paikli nang paikli 
Ang buhok ng
Kapatid ko sa
Pananampalataya.

Gayong natanggal
Na baho ng kanyang
Hininga. Nagawan din
Ng paraan ng doktor

Niyang batikan.
Kaya lang, hindi 
Nawala kanyang
Pagkabalisa

Na makapangumbabaw
Sa sinumang babaeng
Kasalukuyang 
Kinagigiliwan.

Kaya hayan,
Nauupaw sa harap
At sa bumbunan.
Dangan kasi,

Ayaw ibigay 
Sa Panginoon 
Kanyang
Kasalanan.

Ay, oo
Nga
Pala.
Babae siya.



Setyembre 23, 2014
10:30 - 10:45 am